Preverjanje sluha

Preverjanje sluha

Pražna tonska avdiometrija (krajše: tonski ADG) je najpogostejša subjektivna preiskovalna metoda za preverjanje stanja sluha.

Pred preverjanjem sluha se opravi anamneza, z otoskopom pa se pregleda stanje v zunanjem ušesu. Preiskovanec mora biti med preverjanem sluha v zvočno izoliranem prostoru, kjer ni prisotnega hrupa. Na ušesih ima slušalke in javi ob vsakem zvoku, ki ga zasliši. Ušesi se preverjata ločeno. Končni rezultat je grafični prikaz slušnega praga pri posameznih frekvencah (na sliki je vrisan primer krivulj slušnih pragov za desno in levo uho, izmerjen po zračni prevodnosti). Iz pražnega tonskega avdiograma lahko razberemo vrsto in stopnjo izgube sluha.

 

POSTOPEK:

Pri testiranju sluha vam bo slušni akustik nadel slušalke, vi pa boste pritisnili na gumb ob vsakem zvoku, ki ga boste slišali. Ušesi bomo testirali ločeno. Ta test nam bo omogočil izdelavo grafa imenovanega pražni tonski avdiogram (krajše: ADG), ki prikazuje podrobnosti o vrsti in stopnji izgube sluha.

KAJ POKAŽE REZULTAT?

Pražni tonski avdiogram bo pokazal kako dobro slišite različne frekvence pri različnih nivojih glasnosti (merjeno v decibelih). Okvirno bomo opredelili vašo izgubo sluha in vam pomagali pri izbiri najboljše rešitve za vaš sluh. V primeru naglušnosti in želji po pridobitvi slušnega aparata boste obiskali tudi vašega specialista ORL.

V AUDIO BM slušnih centrih lahko informativno preverjanje sluha z avdiometrom opravite brezplačno in brez čakanja. Naročite se  >>

ZNAKI ZA NAGLUŠNOST (SLABOSLIŠNOST):
•   zdi se vam, da ljudje govorijo nejasno in mrmljajo
•   sogovornika večkrat prosite, da ponovi povedano
•   težko sledite pogovoru, če je v ozadju prisoten hrup
•   težko razumete pogovor v skupini
•   težje slišite otroške ali ženske glasove
•   slišite govor, ampak ga težko razumete
•   opozarjajo vas, da TV ali radio naravnate na višjo glasnost
•   preslišite zvoke visokih frekvenc, kot so na primer: ptice, črički, zvonec
•   družina, sodelavci in prijatelji vam predlagajo testiranje sluha
•   v ušesih pogosto slišite piskanje ali druge moteče zvoke
 

Če opažate znake, ki kažejo na morebitno naglušnost,

ne oklevajte in brezplačno preverite svoj sluh.

Obiščite katerikoli slušni center AUDIO BM.

 

 

 

VEČ O PREISKAVI SLUHA Z AVDIOMETROM

Avdiometer je naprava za ugotavljanje stanja in motenj sluha. Omogoča raziskave in meritvena področjih tonske pražne, nadpražne, govorne in objektivne avdiometrije. Najbolj pogosta meritev s tonskim avdiometrom je prav gotovo ugotavljanje slušnega praga. Slušni prag posameznega ušesa ugotavljamo s čistimi toni, katerih frekvence so razporejene v oktavnih ali poloktavnih presledkih v glavnem delu slišnega območja (125 – 8000 Hz). S spreminjanjem nivoja posameznega tona ugotovimo prag zaznave tako po zračni (AC – AirConduction), kakor tudi po kostni poti (BC – Bone Conduction). Izmerjene vrednosti vnesemo v obrazec, ki mu pravimo avdiogram.

Tonski avdiogram nam na grafičen način prikaže odvisnost občutljivosti ušesa od frekvence in s tem (če so vrednosti pozitivne) tudi velikost izgube sluha v primeru okvare sluha ali naglušnosti. Območje avdiograma se razteza od –10 dB HL (Hearing Level) do + 120 dB HL. Ravna črta pri 0 dB HL predstavlja slušni prag zdravega ušesa. Naravno frekvenčno odvisnost slušnega praga izravnamo namreč z določenimi popravki nivojev zvočnega tlaka pri posameznih frekvencah v samem avdiometru. Vrednosti teh popravkov za posamezne frekvence so podane v standardu ISO 389 mednarodne organizacije za standarde. V avdiogram lahko vnašamo tudi vrednosti za nivo neugodja (UCL – Umcomfortable Level) in drugo. Za vnašanje podatkov v avdiogram uporabljamo mednarodno dogovorjene znake.

Pri normalnem sluhu se krivulji kostnega in zračnega prevajanja praktično pokrivata in ležita v območju 0 – 20 dB.

Z nadaljno uporabo spletnega mesta se strinjate z našimi spletnimi piškotki. Več informacij

Zaradi optimalnega brskanja so aktivirani piškotki. Če nadaljujete brskanje po spletnem mestu sprejemate splošne pogoje piškotkov tega spletnega mesta.

Zapri